O mne

Ahoj,

volám sa Martina Bednáriková a som dievča s knihou.

47010362-4cd7-4596-a666-189fc62c661b

Milujem Ježiša Krista. V ňom žijem, hýbem sa a som (Sk 17,28). Túžim o ňom svedčiť celým svojím životom a všetkým, čo mám. A hoci sa mi to nie vždy darí na sto percent, snažím sa plniť jeho vôľu dennodenne, a tak sa mu čoraz viac pripodobňovať.

Moje srdce horí pre modlitbu. Práve modlitba povznáša moju dušu k nebeskému kráľovstvu a zaplavuje ma pokojom prameniacim z poznania, že nežijem pre tento svet. Každá chvíľa, ktorú trávim v Božej prítomnosti, ma trvalo mení k lepšiemu. Bez modlitby si svoj život už ani neviem predstaviť.

To, po čom celým srdcom túžim, je vidieť na Slovensku hlboké a pravdivé obrátenie ľudí k Bohu a ich trvalý návrat k bohatstvám Katolíckej cirkvi.

Snívam o tínedžeroch, ktorí šíria medzi svojimi rovesníkmi Kristovu lásku, radosť i slobodu, ktorú im viera dáva; o ženách, ktoré žijú s vedomím, že sú milované a nepotrebujú sa o svojej hodnote uisťovať na nesprávnych miestach; o matkách, ktoré vedú svoje deti k poslušnosti a obetavej službe vlastným príkladom; o mužoch, ktorí víťazia nad svojou pasivitou; o otcoch, ktorí preberajú zodpovednosť za svoje rodiny… A nebojím sa, že by sa mi moje sny nesplnili. Lebo každý, kto prosí, dostane (Mt 7,8).

Dlhodobo sa angažujem v pro-life hnutí na Slovensku. Stojím za projektom 40 dní za život a občianskym združením Pro-Life Action.

Tento blog je snahou skĺbiť moju lásku k Bohu, knihám a písaniu.

Ničoho sa neboj. Všetko prechádza, Boh sa však nemení. Trpezlivosť všetko dosiahne.
sv. Terézia z Ávily

Kontakt

Email: [email protected]

Instagram: @dievcasknihou
Facebook: @dievcasknihou
YouTube: @dievcasknihou
Twitter: @dievcasknihou
Pinterest: @dievcasknihou