Modlitba za budúceho manžela: 10 veršov z Písma

08.02.2021 / Modlitby

V poslednej dobe viac myslím na svojho budúceho manžela a snažím sa zaňho viac modliť. Obetujem zaňho sväté omše. Z celého srdca prosím Boha, aby sprevádzal všetky jeho kroky a bdel nad ním počas celého dňa i v noci. A pri tom všetkom mi napadlo… prečo sa zaňho nemodliť slovami Svätého písma? Slovami, ktoré ľuďom pred mnohými storočiami vnukol Boh?

Pozývam k tomu aj vás, milé dámy. Venujte svojmu budúcemu manželovi čas pred Bohom. Nemodlite sa k Otcovi len za to, aký chcete, aby bol. Proste ho tentokrát za dobro pre neho samého.

Poďme teda pekne na to.

7fb47072-bd52-45ec-aead-567a7952f839

Za Božiu lásku pre jeho srdce

Pane, prosím ťa, daj, aby môj budúci manžel dôverne poznal lásku, ktorou ho miluješ.

Modlím sa, aby Kristus skrze vieru prebýval v jeho srdci. Otče, daj, aby môj budúci manžel zakorenený a upevnený v láske mohol so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a spoznal Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby ho naplnila Božia plnosť celá. (Ef 3,17-19)

Za Boží plán pre jeho život

Pane, prosím ťa, daj, aby môj budúci manžel žil v súlade s plánom, ktorý preňho máš.

Modlím sa, aby môj budúci manžel žil dôstojne podľa povolania, ktorého sa mu dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Prosím ťa, Otče, daj, aby sme sa znášali navzájom v láske a usilovali sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. (Ef 4,1-2)

Za jeho prácu

Pane, prosím ťa, požehnaj prácu môjho budúceho manžela.

Modlím sa, aby môj budúci manžel, ktorý je rúči vo svojej robote, slúžil u kráľov, a nie u bezvýznamných ľudí. (Prís 22,29)

Za jeho charakter

Pane, prosím ťa, daj, aby bol môj budúci manžel čestným mužom.

Modlím sa, aby môjho budúceho manžela bezpečne viedla životom jeho neporušenosť tak, ako vierolomníkov zničí ich zvrátenosť. (Prís 11,3)

Za posilu v jeho pokušeniach

Pane, prosím ťa, posilni môjho budúceho manžela, aby dokázal odolávať pokušeniam.

Modlím sa, aby môj budúci manžel vedel, že skúška, ktorá naňho dolieha, je iba ľudská. A, Otče, ty si verný. Ty ho nikdy nedovolíš skúšať nad jeho sily, ale so skúškou dáš aj schopnosť, aby mohol vydržať. (1 Kor 10,13)

Za jeho múdrosť

Pane, prosím ťa, daj, aby môj budúci manžel túžil po múdrosti a vytrvalo ju hľadal.

Modlím sa, aby si môj budúci manžel prosil múdrosť od teba, Otče, pretože ty dávaš všetkým štedro a bez výčitky. Daj, aby ju dostal. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania, aby sa nepodobal morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. (Jak 1,5-6)

Za jeho dôveru v Boha

Pane, prosím ťa, daj, aby ti môj budúci manžel naplno dôveroval, pretože ty si zdrojom jeho sily.

Modlím sa, aby môj budúci manžel spoznal, že ty, Otče, si jeho pomoc a ochranca. Daj, aby v teba dúfalo jeho srdce a prišla mu pomoc vždy, keď ju potrebuje. Nech zaplesá jeho srdce a spevom ti ďakuje. (Ž 28,7)

Za jeho priateľov

Pane, prosím ťa, daj, aby bol môj budúci manžel obklopený zbožnými priateľmi a múdrymi mentormi.

Modlím sa, aby môj budúci manžel chodil s múdrymi. Otče, prosím, daj, aby popri nich zmúdrel, a nebol druhom bláznov, ktorému sa plano povodí. (Prís 13,20)

Za jeho trpezlivosť

Pane, prosím ťa, daj, aby bol môj budúci manžel trpezlivý a pokojný.

Modlím sa, aby sa môj budúci manžel vždy usiloval o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. (Rim 14,19)

Za jeho lásku ku mne

Pane, prosím ťa, daj, aby ma môj budúci manžel miloval tak ako Ježiš.

Modlím sa, aby môj budúci manžel chcel plniť nové prikázanie, ktoré nám dal tvoj Syn Ježiš. Otče, daj, aby sme sa milovali navzájom. Nech sa aj my vzájomne milujeme tak, ako Ježiš miloval nás. (Jn 13,34)

0 komentárov

Martina Bednáriková

Milujem Ježiša celým srdcom a túžim o ňom svedčiť celým svojím životom i všetkým, čo mám. Moje srdce horí pre modlitbu, pretože každá chvíľa, ktorú trávim v Božej prítomnosti, ma trvalo mení k lepšiemu. Preto sa na tomto blogu snažím skĺbiť moju lásku k Bohu, knihám a písaniu. Zastihnete ma kedykoľvek na [email protected].

Páči sa ti, čo čítaš? Potom sa prihlás na odber noviniek.
Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek.

Komentáre

Napíš komentár