Modlitba za rodičov

05.03.2019 / Modlitby

Dlhé roky som na modlitby za potreby svojich rodičov zabúdala. Na mojom už aj tak preplnenom modlitebnom zozname sa pre ne akosi nikdy nenašlo dosť miesta…

Čím som staršia, tým viac si však uvedomujem vzácnosť daru, ktorý vo svojich rodičoch denne nachádzam, ako aj veľkosť ich obety, ktorú pre mňa i mojich súrodencov s láskou podstúpili.

A keďže viem, že tu so mnou nebudú večne, rozhodla som sa ich nasledujúcu cestu životom “vydláždiť” svojimi modlitbami. Nič lepšie im koniec koncov ani darovať nemôžem.

Samozrejme, tradičné modlitby sú fajn a aj ja sa ich veľmi rada modlím na rôzne úmysly. No tentokrát som hľadala niečo naozaj osobné. Verte či nie, vhodnú modlitbu detí za rodičov sa mi však doteraz nepodarilo nikde nájsť.

Nie je to tak trochu smutné? Kresťanské stránky, časopisy či publikácie toho v dnešnej dobe ponúkajú naozaj veľa. Ako je teda možné, že celkom zabudli na niečo tak dôležité?

Svojou troškou by som tento fakt chcela napraviť. Napísala som preto vlastnú modlitbu, o ktorú sa chcem s vami podeliť.

Pridáte sa?

35d32885-7d2a-411c-91dc-004b55129f91

Nebeský Otče,

Predkladám Ti dnes svojich pozemských rodičov. Už od momentu môjho počatia si im zveril dôležité poslanie: chrániť ma, starať sa o mňa, vychovávať ma vo viere a voviesť ma na tak často kľukatú cestu životom.

Predurčil si ich, aby boli mojimi prvými vzormi, a tak mali na môj život neodvratný vplyv. Daroval si mi ich ako mojich ochrancov a poslal si ich, aby ma pripravili na všetko, čo si pre mňa naplánoval.

Ježišu, Ty vieš lepšie než ja, že sa im to nie vždy darilo a častokrát predo mnou uprednostnili vlastné sebectvo. Tak veľmi to bolelo, Pane. Odpusť im to, prosím a daj, aby som im aj ja vedel/a odpustiť všetky slabosti, chyby i hriechy, ktorých sa voči mne dopustili. Zahoj všetky moje rany, obmy ich svojou presvätou krvou a uzdrav ich svojou milosrdnou láskou.

Zároveň Ťa, Pane, prosím:

R – daruj im do srdca radosť. Pomôž im tešiť sa z maličkostí a daj, aby radostne očakávali všetko, čo máš pre nich prichystané. Nedovoľ, aby upadli do smútku či depresie. Nech je ich radosť nákazlivá a dokazuje celému svetu Tvoju prítomnosť v ich životoch.

O – Neustále ich ochraňuj pred viditeľným i neviditeľným nebezpečenstvom. Nech Panna Mária rozprestrie nad nimi svoj ochranný plášť a privedie ich do bezpečia svojho náručia bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

D – Nadeľ mojim rodičom veľkú dávku dôvery v Tvoju moc a silu. Nech nestrácajú nádej ani v posledných chvíľach svojho života. Pozbav ich všetkej neistoty a strachu, ktorý im bráni prežívať každý deň ako Tvoj dar a umožňuje nepriateľovi vládnuť nad ich myslením.

I – Voveď ich do hlbokej a pravdivej intimity so sebou samým. Nech je ich vzťah s Tebou nevyčerpateľným prameňom, ktorý dáva život a lásku mne i iným ľuďom. Daj, aby som sa od svojich rodičov učil/a lepšie Ťa poznávať.

Č – Daj, prosím, aby všetok čas, ktorý im tu na zemi zostáva, využívali na Tvoju slávu. V Tvojom mene vyhlasujem vojnu všetkým klamstvám nepriateľa, ktoré by ich zvádzali na cestu pasivity, hriechu či nedôvery v Tvoju všemohúcnosť a starostlivosť.

I – Nedovoľ im zabudnúť na ich identitu v Tebe. Nech žiadne zranenie, bolesť či strach nenaruší ich vlastnú hodnotu a sebaúctu. Nech vďaka víťazstvu, ktoré si vybojoval na kríži, triumfujú nad svojimi neistotami.

A – Zachovaj ich aktívnych a plných zdravia až do úplného konca. Požehnaj ich pokojnou a šťastnou starobou a keď príde ich čas, povolaj ich do svojho kráľovstva, ktorému nebude konca.

Obnovuj, Pane, zároveň aj náš vzájomný vzťah, na ktorom mi tak veľmi záleží. Daj, aby nebol poznačený pýchou, hnevom a neodpustením. Nech vďaka Tebe každodenne víťazíme nad vlastnou neochotou, nedokonalosťami a slabosťami. Prosím, buď naším svetlom a veď nás stále bližšie k sebe.

A ešte niečo, Pane… zo srdca Ti za svojich rodičov ďakujem. Nedovoľ, aby som uprostred všednosti zabudol/zabudla na to, akí sú dôležití a vzácni. Ich miesto v mojom živote nemôže nahradiť nik iný. Pomáhaj mi prijať ich takých, akí sú a daj, aby som im svoju lásku preukazoval/a tak, ako to potrebujú.

V Tvojom mene,

Amen.

2925fa62-cb03-4135-a428-4a96b9325063

Za grafickú podobu časti mojej modlitby ďakujem Ľubovi zo Saletini Rozkvet.

2bfb19cf-94c1-4356-8c34-25817c176714

Za ďalšiu grafickú podobu časti mojej modlitby ďakujem Ľubovi zo Saletini Rozkvet.

2 komentáre

Martina Bednáriková

Milujem Ježiša celým srdcom a túžim o ňom svedčiť celým svojím životom i všetkým, čo mám. Moje srdce horí pre modlitbu, pretože každá chvíľa, ktorú trávim v Božej prítomnosti, ma trvalo mení k lepšiemu. Preto sa na tomto blogu snažím skĺbiť moju lásku k Bohu, knihám a písaniu. Zastihnete ma kedykoľvek na [email protected].

Páči sa ti, čo čítaš? Potom sa prihlás na odber noviniek.
Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek.

Komentáre

Napíš komentár
Mária Štvrtok 24. December 2020 02:12

Waaaau
Nádherná modlitba

Odpovedaj
Mária Štvrtok 24. December 2020 02:11

Waaaau
Nádherná modlitba

Odpovedaj