Dnes, 25. marca, oslavujeme okrem cirkevnej slávnosti Zvestovania Pána aj Deň počatého dieťaťa. Vedeli ste však, že 25. marec je aj Dňom zápasu za ľudské práva na Slovensku a Medzinárodným dňom spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti?

Pri tejto príležitosti som sa rozhodla prispieť svojou troškou k tejto častokrát tak kontroverznej téme vyvolávajúcej rôzne (niekedy až nenávistné) reakcie aj ja.

Napísala som preto kratučkú modlitbu, ktorá môže slúžiť ako alternatíva k 9-mesačnej duchovnej adopcii počatého dieťaťa (ktorá si okrem oficiálneho zloženia sľubu vyžaduje aj viac času na pravidelnú modlitbu).

Ak teda - z rôznych dôvodov - nemáte kapacitu na dlhodobejšiu a záväznejšiu modlitbu, no cítite potrebu niečo pre nenarodené deti urobiť, pridajte sa ku mne a začnite sa denne modliť túto modlitbu za počaté dieťa.

A verte, že žiadna modlitba nezostáva nevypočutá.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.” (Mt 7,7)

10044898-06d0-4ceb-9bb5-5f3f76c64d5f

Večný Otče,

obetujem Ti dnes každú moju prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, za počaté dieťa, ktorého meno pozná iba Boh.

Prosím Ťa za záchranu jeho života.

Daj, aby mali jeho rodičia odvahu povedať “áno” novému stvoreniu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Rovnako Ťa prosím aj za život po jeho narodení.

Daruj mu všetky milosti potrebné jeho stavu, ochraňuj ho po celý život a keď príde jeho čas, priveď ho k sebe do svojho kráľovstva.

Panna Mária, ochraňuj všetky počaté deti a prihováraj sa za ne aj za nás, ktorí sa za ne modlíme, aby sme raz spolu všetci oslavovali Najsvätejšiu Trojicu v nebeskej vlasti.

Amen.

dff103ac-7f8a-4c58-95a4-25df665580b0

Moja modlitba sa zároveň nachádza na zadnej strane originálnych kolážových obrázkoch, ktoré pre túto modlitbu vytvorila Jana Miklášová. Za jej dielka jej zo srdca ďakujem :)

PS: Ak by ste o obrázky mali záujem, napíšte mi na som@dievcasknihou.sk. Veľmi rada Vám ich pošlem poštou.