Modlitba za prenasledovaných kresťanov

01.12.2019 / Modlitby

Viete, že až 300 miliónov kresťanov na celom svete nemôže slobodne vyznávať svoju vieru v Krista? Ak si toto číslo prepočítame, zistíme, že každý 7. kresťan je prenasledovaný, utláčaný či inak znevýhodňovaný. A to teraz, v 21. storočí. Šialené číslo, však?

“Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,” (2 Tim 3,12) píše svätý apoštol Pavol. Žiť kresťanstvo naplno nie je ľahké v žiadnej krajine sveta, dokonca ani v Európe. Vážime si však dostatočne náš súčasný stav na Slovensku? Pre vieru tu predsa nemusíme zomierať tak, ako kresťania v mnohých iných krajinách…

Aj keď sa máme práve teraz dobre, rozhodnime sa nezabúdať na našich bratov a sestry v núdzi. Rozhodnime sa pomôcť im tam, kde práve sme. Venujme im naše modlitby! Sú tým najdôležitejším, čo pre nich môžeme urobiť.

fab0db97-7862-4219-b2a9-e749525e7fc4

Pane,

odovzdávam ti všetkých prenasledovaných kresťanov. Zhliadni na ich utrpenie, ktoré prežívajú pre tvoje meno. Zostúp zo svojho trónu a priznaj sa k nim ako k svojim deťom. V ťažkostiach ich poteš svojou neustálou prítomnosťou a nehynúcou láskou. Daruj im do sŕdc pokoj a istotu, ktorá pramení z blízkeho vzťahu s tebou. Pošli im svojho Ducha Svätého a pomôž im vo všetkých časných potrebách.

Zároveň ťa, Pane, prosím:

K - Dovoľ im porozumieť kráse večnosti, ktorej sa nič na tejto zemi nevyrovná. Vštep do ich sŕdc odvahu a odhodlanie, aby nikdy nepoľavili v boji za rozšírenie tvojho kráľovstva.

R - Daj im zažiť radosť z poznania, že ich nič nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nech je táto radosť trvalo prítomná v ich srdciach napriek všetkým prekážkam, ktoré dennodenne zažívajú.

E - Pomôž im neohrozene ohlasovať evanjelium všade, kde sa nachádzajú. Vyzbroj ich tým, čo potrebujú, aby dokázali vyplniť úlohu, do ktorej si ich povolal.

S - Odej ich svojou silou. Nedovoľ nepriateľovi udupať a umlčať Ducha Svätého, ktorý v nich pôsobí. Obrň ich vytrvalosťou a pomôž im prekonať všetky prekážky, ktoré ich na ceste k tebe čakajú.

Ť - Pozdvihni všetku ťarchu, ktorá spočíva na ich pleciach. Nenechávaj ich nikdy samých. Umožni im pocítiť, že v správnom čase vyriešiš všetko, čo ich ťaží.

A - Požehnaj všetky ich aktivity, ktoré konajú z lásky k tebe. Bohato odmeň ich námahy pre tvoje kráľovstvo nielen v tomto živote, ale najmä v tom budúcom.

N - Vykoreň všetky stopy nedôvery z ich životov. Daruj im neotrasiteľnú vieru v teba. Pomôž im každý deň nanovo uveriť, že sa o nich postaráš aj v tej najťažšej situácii.

Ďakujem ti, Pane, že v tebe nachádzajú pokoj a radosť napriek prenasledovaniu, strachu a bolesti, ktoré musia zakúšať. Nech je ich svedectvo viery príkladom pre celú Cirkev.

V mene Ježiš,

Amen.

„Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,33)

„A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18)

0 komentárov

Martina Bednáriková

Milujem Ježiša celým srdcom a túžim o ňom svedčiť celým svojím životom i všetkým, čo mám. Moje srdce horí pre modlitbu, pretože každá chvíľa, ktorú trávim v Božej prítomnosti, ma trvalo mení k lepšiemu. Preto sa na tomto blogu snažím skĺbiť moju lásku k Bohu, knihám a písaniu. Zastihnete ma kedykoľvek na [email protected].

Páči sa ti, čo čítaš? Potom sa prihlás na odber noviniek.
Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek.

Komentáre

Napíš komentár