Modlitba za Slovensko

29.02.2020 / Modlitby

Všetci túžime po vyspelej, slušnej a bezpečnej krajine, kde vládne pravda, pokoj a prosperita. Koľko však pre to sami robíme? Nie sme často len pasívnymi kritikmi každého, kto sa pokúsi o zmenu?

Spoločnosť - a s ňou aj krajina - bude taká, akú si ju urobíme. Ak preto túžime po spravodlivom Slovensku plnom úcty ku všetkým ľuďom, poďme sa za to modliť. Prosme Boha o požehnanie a dôverujme mu, že v správnom čase môže vykonať oveľa viac, než v čo dúfame.

8accd1f4-b62c-43c4-8206-8f272aab57ae

Pane,

Zahaľ Slovensko svojím Duchom Svätým. Daj, nech tvoja prítomnosť mocne pôsobí v dňoch, ktoré sú pre našu krajinu rozhodujúce. Zošli svoju nebeskú armádu, aby nás ochránila pred hrozbami nepokojov, vojen, epidémií a katastrof. Neodnímaj od nás svoje požehnanie, aby sme ti mohli i naďalej verne slúžiť. Otvor naše srdcia pre krásu, ktorú si pre nás prichystal, a pomôž nám mať tvoje prisľúbenia neustále pred očami.

Osvieť mysle všetkých zákonodarcov a politikov. Pomáhaj im zodpovedne reprezentovať najlepšie záujmy obyvateľov našej krajiny v súlade s tvojím plánom. Daj, aby boli predĺženou rukou tvojej spravodlivosti, obety a vernosti. Nech vytrvalo napredujú v napĺňaní poslania, ktoré si im zveril.

Prosíme ťa, ochraňuj naše domovy, školy, úrady, kancelárie a všetky verejné inštitúcie pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú spásu našich duší. Zjednoť naše rodiny, očisti našu spoločnosť a vyžeň zo sŕdc ľudí všetku nákazu bludu, závislosti a hriechu. Uzdrav zranené a ubolené srdcia tých, na ktorých nám záleží, a v hojnej miere vylej svoje požehnanie na všetkých hľadajúcich a tápajúcich.

Posilni nás v boji, ktorý sa okolo nás dennodenne odohráva. Daj, aby sme boli žiarivým príkladom tvojej lásky, dobroty a milosrdenstva. Nedovoľ, aby sme poľavili vo svojom úsilí stať sa silnými, rozhodnými a odhodlanými zástancami tvojho zákona. V každej chvíli nám pomáhaj správne sa rozhodnúť. Chceme kráčať stále bližšie k tebe, Pane.

Daj nám milosť poznať pravdu a konať v jej svetle. Umožni nám pochopiť, že bez teba nemôžeme nič urobiť. Buď s nami všade, kam nás posielaš a nedovoľ, aby sme na našich životných cestách zablúdili. Nech vždy žijeme podľa tvojho evanjelia a nie sme príčinou úpadku našich blížnych. Pomôž nám zobudiť sa z duchovnej apatie a zahrň nás všetkými milosťami, aby sme dokázali vniesť tvoje posolstvo do každého - i toho najskrytejšieho - kúta Slovenska.

My, tvoje deti, sa ti celým srdcom, dušou i mysľou zasväcujeme. Urob s nami tak, ako sa ti zapáči. Použi si nás ako svoje nástroje na budovanie tvojho kráľovstva v našej krajine a daj, aby sme verne plnili poslanie, ktoré si do nás vložil.

Tu sme, Pane, pošli nás!

V mene Ježiš,

Amen.

0 komentárov

Martina Bednáriková

Milujem Ježiša celým srdcom a túžim o ňom svedčiť celým svojím životom i všetkým, čo mám. Moje srdce horí pre modlitbu, pretože každá chvíľa, ktorú trávim v Božej prítomnosti, ma trvalo mení k lepšiemu. Preto sa na tomto blogu snažím skĺbiť moju lásku k Bohu, knihám a písaniu. Zastihnete ma kedykoľvek na [email protected].

Páči sa ti, čo čítaš? Potom sa prihlás na odber noviniek.
Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek.

Komentáre

Napíš komentár